PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI

Dostęp do informacji w zasięgu ręki.

featured

HARMONOGRAM

Bezpłatny dostęp do aktualnego terminarza wywozu odpadów oraz dodatkowe informacji dodatkowych.

LOKALIZACJE

Informacje prezentowane są dla wybranej przez użytkownika lokalizacji. Aplikacja zapamiętuje wybór bez konieczności rejestracji.

POWIADOMIENIA

Na kilka dni przed terminem odbioru użytkownik otrzymuje powiadomienie o planowanym wywozie. Aplikacja umożliwia własne zdefiniowanie czasu powiadomienia.

INSTRUKCJE

Informacje na temat zasad sortowania oraz przygotowania odpadów oraz dostęp do wyszukiwarki: „Gdzie wyrzucić”.

DODATKOWE ZALETY

Dlaczego warto skorzystać z naszego rozwiązania.

KOMUNIKACJA z MIESZKAŃCAMI

Możliwość wysyłania informacji zarówno do wszystkich użytkowników w obrębie miasta lub gminy jak również wskazanej lokalizacji (dzielnica lub ulica).

BEZPIECZEŃSTWO i PRYWATNOŚĆ

Brak konieczności rejestracji, minimalny dostęp do uprawnień. Informacja o szczegółowej lokalizacji użytkownika nie jest nigdzie przesyłana.

INFORMACJA NA STRONĘ

Możliwość udostępnienia harmonogramu na stronie internetowej.

REDUKCJA KOSZTÓW

Oszczędności wynikające z braku konieczności druku i kolportażu ulotek.

EDUKACJA

Zbiór niezbędnych informacji o zasadach segregowania śmieci zawsze pod ręką. Możliwość wyszukania informacji wg nazwy lub rodzaju.


Jak przygotować śmieci
Wyszukiwarka "Gdzie wyrzucić"
Adresy punktów odbioru śmieci
Informacje dodatkowe (niestandardowe)
featured

Zainstaluj aplikację: