Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DAVISOFT SP. Z O.O. ul. Grzegorza 6, 38-500 Sanok, KRS: 874114; NIP: 6871972749; REGON: 387713266; Kapitał zakładowy: 5000 zł; Wpis: Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji usług zamawianych przez Pana/Panią na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. a) oraz b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) przedmiotowe dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,
4) odbiorcami przedmiotowych danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
6) informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) oraz b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przesyłając jakiekolwiek dane osobowe do DAVISOFT SP. Z O.O. wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamawianych usług.

Zainstaluj aplikację: